BEHSAN FILTER

فیلتر سوخت

شرکت بهسان فیلتر مبین صنعت تولید کننده فیلتر خودرو

مزایای فیلتر سوخت خوب

یکی از بخش‌های مهم سیستم سوخت رسانی در خودرو فیلتر بنزین آن است.

فیلتر سوخت یا همان فیلتر بنزین عملکرد موتور را بهبود می‌بخشد.

فیلتر بنزین قطعه‌ای است که سوخت قبل از رسیدن به موتور از آن عبور می کند و وظیفه اش پاکسازی سوخت مصرفی خودرو از هر نوع عامل خارجی است.

همچنین این وسیله وظیفه تصفیه کردن سوخت از هر نوع آلودگی و رطوبت که ممکن است وارد سیستم سوخت رسانی بشود را برعهده دارد.

فیلتر بنزین در مدل‌های قدیمی خودرو بین باک و موتور قرار دارد و اغلب این فیلترها به محفظه ی موتور در وسیله نقلیه متصل می شود و یا اینکه پایین و پشت خودرو نزدیک به مخزن سوخت قرار می گیرند.

در خودروهای جدید این فیلتر در مخزن سوخت جای دارد که جایگزینی آن با فیلتر جدید سخت است، ولی این فیلترها از فیلترهای معمولی با دوام تر هستند.

چون فیلتر بنزین از زمانی که شما ماشین را استارت می کنید تا موقع خاموش کردن خودرو در حال فعالیت است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این قطعه باعث حفاظت از سیستم پاشش سوخت انژکتور نیز می شود، چون در سیستم پاشش سوخت انژکتوری در خودروها،انژکتور دارای دهانه ی پاشش سوخت تقریباً ۲ میلیمتری است.

در نتیجه وجود هر نوع آلودگی بیشتر از این اندازه، می‌تواند سبب گرفتگی انژکتور خودرو شود که نتیجه آن عملکرد ضعیف در سیستم احتراق خودرو خواهد بود.